De Vereniging Leefgenot Westeinderplassengebied (VLGW) staat voor de zorg voor mensen, klimaat, natuur en economie in de omgeving Westeinderplassen gebied. Met als doel een zo’n groot mogelijk leefgenot te creëren voor nu en later. De vereniging streeft naar een duurzame woonomgeving waarbij gezondheid en veiligheid de komende jaren de speerpunten zijn. Daarbij ligt de prioriteit op het verminderen én bovenal het voorkomen van de verdere groei van het aantal stijgingen en landingen over het Westeinder Plassengebied.

Aalsmeer staat bekend als een heerlijke plaats om te wonen en te recreëren; veel water, lekker buiten wonen en toch overal dichtbij. Maar door de enorme groei van Schiphol, heeft het wonen in Aalsmeer helaas ook een andere beleving gekregen: een mooi dorp dat geteisterd wordt door ongebreidelde groei van de Luchthaven Schiphol. Politici die bij het woord Aalsmeer alleen maar aan ‘meer’ denken!

En dát moet echt anders!

Secundaire banen boven het Westeinderplassen gebied worden nu bijna net zoveel gebruikt als de primaire banen. De groei die Schiphol wilde realiseren (mede door zoveel mogelijk low-cost airlines landingsrechten te geven), was niet mogelijk over de primaire banen, en hierdoor zijn ze uitgeweken naar de secundaire banen. Waardoor de natuur, water en recreatie omgeving van Aalsmeer de afgelopen jaren sterk is veranderd.

Met als het gevolg: geluidsoverlast, luchtverontreiniging door fijnstof en een flinke druk op het klimaat door de uitstoot van broeikasgassen. Dit alles in een woon- en recreatiegebied waar dit niet thuis hoort.

Aalsmeerders zijn een ondernemend volk en daarom willen wij als vereniging VLGW niet langer afwachten. Elke verkiezingsperiode (lokaal en landelijk) beloven wethouders en ministers dat ze iets aan de groei van Schiphol zullen doen, maar in de praktijk laat de overheid de groei boven het Westeinderplassen gebied gewoon toe.

Dit dwingt ons om de gang naar de rechter te maken. Samen met De Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder starten we een civiele procedure tegen de staat. Een kostbare weg om gehoord te worden en gerechtigheid te krijgen, maar we gaan dit wel doen!

Stop vliegtuig overlast boven het prachtige Westeinder gebied! Steun ons en wordt donateur

Extra veel uitstoot boven Aalsmeer

De luchtvaart stoot veel meer broeikasgassen uit dan het wegverkeer. Vliegen is dan ook verreweg de meest klimaat intensieve manier van transport. De klimaatimpact van de luchtvaart bedraagt 7 procent van de totale Nederlandse klimaatimpact, en dit neemt snel toe door de groei van het aantal vluchten.

Blijf op de hoogte
Uitstoot van vliegtuigen

Luchtvaart = slecht voor de gezondheid

Een vliegtuig vliegt op kerosine, een fossiele brandstof. Bij de verbranding daarvan komen broeikasgassen zoals CO2 vrij en wordt fijnstof en ultrafijnstof uitgestoten. Fijnstof zijn roetdeeltjes die we door het inademen van lucht ongemerkt binnenkrijgen. De grotere deeltjes zorgen voor schade aan de longen en veroorzaken astmatische klachten.

De ultrafijne deeltjes zijn nog gevaarlijker. Deze komen via de longen in de bloedbaan en veroorzaken ernstige ziektes als astma, hart- en vaatziekten, hersenschade en (long)kanker.

Vooral rondom Schiphol is de concentratie ultrafijnstof groot. Elke dertig seconden stijgt er vanaf Schiphol een vliegtuig op. Eén opstijgende Boeing 747 stoot evenveel ultrafijnstof uit als 1 miljoen vrachtwagens. Daarnaast veroorzaakt geluidshinder slaapgebrek en stress, en kan het op lange termijn leiden tot hartklachten, verhoogde bloeddruk en depressies.

Blijf op de hoogte
Opstijgen en landen

Opstijgen en landen

Bij het opstijgen en landen verbrandt een vliegtuig de meeste brandstof. Doordat Schiphol vaak transferhaven is tussen Europa en andere delen van de wereld, wordt hier extra vaak geland en opgestegen. Gevolg: extra veel CO2- en fijnstofuitstoot boven start en landing gebieden. Waar we in allerlei sectoren en industrieën de uitstoot beperken, wordt die van de luchtvaart dus alleen maar groter. Het kan in ons land toch niet zo zijn dat de boeren afstand moeten doen van hun vee en Schiphol rustig door mag groeien.

Direct registreren

Steun ons en deel deze pagina


Ik geef mij op als geïnteresseerde of als Donateur!

NB Wij gaan uiterst zorgvuldig met uw gegevens om. Wij vermelden uw naam of andere gegevens nergens. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om zelf contact met u op te kunnen nemen en u onze nieuwsbrief te sturen. U kunt zich te alle tijde afmelden.

Strijd mee!

Er is aan het bekende advocatenkantoor Prakken d’Olivera (Human Right Lawyers) gevraagd om een civiele procedure te gaan opstarten. Dit is de enige manier om Schiphol te dwingen om naar ons te luisteren. En met deze rechtszaak worden onze problemen landelijk bekend. Deze procedure tegen de staat kost veel geld. Onze vereniging kan uw financiële steun hierin goed gebruiken.

Word donateur!

Wij nodigen u uit voor bijeenkomsten en houden u via nieuwsbrieven op de hoogte van de voortgang.